Потребителски кредити

потребителски кредити

Потребителски кредити

Защо да ползваме потребителски кредит?

Напоследък се наблюдава сериозен спад на лихвите, като в момента лихвените нива на депозитите са почти нулеви, а тези – на кредитите са изключително ниски. От седем години насам това са най-ниските нива на кредитиране, което означава, че кредити, взети преди 2008 г. сега могат да се рефинансират изключително изгодно. Евтините потребителски кредити дават възможност за рефинансиране, обединяване на няколко кредитни продукта и съответно улеснение при плащането им.

Сега е изгодно да се тегли заем за ремонт на дома, за покупка на имот, да се обединяват задължения. Изключително изгодните нива на кредитиране и ниските лихвени проценти, правят възможно взимането на кредит от все повече хора. При повишаване доходите на населението и наличието на работни места, получаването на кредит е една добра перспектива да увеличим дохода, с който разполагаме или да покрием някои битови нужди.

Какво представлява потребителският кредит?

Според Закона за потребителския кредит, този вид кредит предоставя достъп до заемни средства на физически лица, с  които кредитополучателят може да посрещне текущи нужди, и да ги погасява чрез месечни вноски срещу определена лихва. Максималният размер на кредита по закон е до 147 хил.лв.

потребителски кредитиПотребителският кредит е вид банкова услуга, при която ви се предоставят изгодни лихви; с нея можете да си правите планове с различна продължителност, в зависимост от срока за връщане на заема; да закупувате мечтаните от вас стоки или оборудване; да получите дебитна или кредитна карта, с които лесно да се разплащате.

Потребителски кредити могат да се договорят с всички финансови и банкови институции в страната. Към тях се отнасят фирмите за бързи кредити и банките, като банките имат предимство при по-големите суми, а фирмите за бързи кредити – при по-малките. В зависимост от нуждите, които ще покривате и сумите, необходими за тях, в настоящия момент банките могат да ви предоставят potrebitelski kredit в размери до 15-20 хил.лв. за клиенти с доказани доходи за срок от 10 години. Само за пример можем да посочим, че за ремонт на жилище от три стаи за необходими между 8 и 12 хил.лева. По-изгодно ще излезе, вместо да се ремонтират помещенията едно по едно, да се направи цялостен ремонт.

Бюджетът за ремонт обикновено се надхвърля, защото предварително не е добре изчислен и непрекъснато възникват едно или две неща, които не сме предвидили. В такива случаи, за да спестим, поради факта, че не сме успели да направим правилен разчет, купуваме по-евтини материали. След това те почти със сигурност излизат по-скъпи. По тези причини най-оптималният вариант за ремонт е цялостно и качествено обновление на жилището. При липса на заделени средства или недостиг на такива, потребителските кредити дават едно правилно и лесно решение на проблема.

Предимства на потребителския кредит

Най-голямото предимство на този вид кредит е неговата разпространеност. Всяка една банка, финансова къща или фирма за бързи кредити предлага на клиентите си потребителски кредити с различен размер и различен начин на договаряне, като най-често условието да ви отпуснат такъв вид заем е наличието на доказани доходи от трудов договор и редовно внасяни социални осигуровки. Не по-малко влияние на решението да ви се отпусне заем от групата на потребителски кредити има и кредитната ви история.

В настоящия момент, когато търсят потребителски кредит, кредитоискателите се позовават на репутацията на банките. Те ги предпочитат пред другите кредитни институции, поради по-ниските лихвени проценти и по-голямата сигурност. От своя страна банките значително улесниха кандидатстването за potrebitelski kredit, като премахнаха изискването за поръчителство при суми до определен размер, което беше една от пречките за голяма част от кандидатите за заеми. Голямата конкуренция на финансовия пазар доведе и до други промени в кредитната политика на банките, а именно – можете да получите отговор на молбата за кредит до няколко часа. Новост в банковите услуги е и кандидатстването за кредит онлайн – това ви спестява средства и време.

Предимства на потребителските кредити пред бързите кредити

Две са основните предимства:

  1. По-ниските лихвени проценти: при кандидатстване за кредит най-често си задаваме въпроса: колко средства ще ни отпуснат, за какъв период и колко е лихвения процент, т.е. колко ще плащаме. В това отношение банките са с предимство пред останалите финансови институции. Ниските лихвени проценти по депозити държат равновесието по кредитните линии и правят пазара на заеми леснодостъпен. Голяма част от банките вече отпускат заеми само срещу лична карта, както се практикува и във фирмите за бързи кредити.
  2. По-голям процент доверие: с ясно определените си правила, които са коректив за сигурност, банките печелят повече клиенти при потребителските кредити.

Каква сума ще получите?

Обикновено сумите за бързи кредити са от 400 до 2000 лв. Потребителските кредити могат да достигнат до 70 хил.лв., като за такива суми се изготвят допълнителни изисквания и обезпечения и най-често за първата година лихвените проценти са фиксирани.

Условия за получаване и изплащане на потребителския кредит

Всеки пълнолетен български гражданин, който има постоянен трудов договор и платени задължителни осигурителни вноски за последните 6 месеца (а в някои банки се изискват само 3), може да кандидатства за потребителски кредит. Това условие лесно може да бъде разбрано с оглед естеството на работата на банките и услугите, които те предлагат. Различните банки имат и някои допълнителни условия за клиентите си по кредитите. След одобрение от страна на банката и подписване на договора за предоставяне на кредит, кредитодателя ви превежда сумата по ваша сметка.

potrebitelski kreditДокументът, който ви обвързва с права и задължения за отпуснатата сума, това е Договорът за кредит. Важен момент преди подписването на договора е неговото детайлно прочитане и разбиране. С този договор вие получавате потребителски кредит в размер и за срок от време, за които сте постигнали договореност с банката. Задължение на кредитополучателя е да спазва клаузите, съгласно постигнатите договорености. Такава договореност е погасителния план. Той съдържа подробна информация за стойността на всяка погасителна вноска, лихвата към нея и остатъка от кредита. При изменение на лихвения процент на банката, погасителният план също търпи промени, което е важна част от договора, който кредитоискателя трябва внимателно да проучи, за да не изпаднете във финансово затруднение.

Повечето банкови институции, освен откриване на сметка при кредит, ви предоставят и дебитна и/или кредитна карта. Застраховките са задължителен елемент към заема. Всички тези допълнителни услуги се заплащат и оскъпяват кредита ви.